LogiPoort is software voor o.a. digipoort.

LogiPoort verstuurt loon- en pensioenaangiftes.

Logische software van Logihuis b.v.

Digipoort en meer

Vanaf 2017 moeten de loonaangiften via het standaardberichtenkanaal Digipoort worden ingediend. Veel softwareleveranciers vragen hier een fors bedrag voor. LogiPoort voorziet in een koppeling naar Digipoort (WUS en FTP) die onafhankelijk van andere software werkt. Het aangiftebericht (.xml) wordt door LogiPoort verzonden naar de desbetreffende partij. Naast loonaangiftes kunt u ook verschillende pensioenaangiftes verzenden.

Wat kan ik met LogiPoort

 • Automatisch (of handmatig) verzenden en ontvangen 24/7
 • Gecomprimeerd verzenden van berichten
 • Uitgebreide historie inzien
 • Rapportage van afkeuringen
 • E-mail alert bij afkeuring
 • Administratie beheer
 • Meldingen beheer
 • Koppelingen met pensioenfondsen zodat u kunt inzenden met andere inloggegevens

Wat voor bestanden kan ik versturen met LogiPoort?

 • Loonaangiften zowel via het Groot Berichten Kanaal (GBK) als via SBR.
 • Pensioenaangiften APG
 • Centric (zowel PA als UPA)
 • TKP (zowel PA als UPA)
 • AZL  (zowel PA als UPA)
 • Zorg en Welzijn (UPA)
 • AGH (UPA)
 • PGB (UPA)

Voor wie is LogiPoort

LogiPoort is bedoeld voor

 • Iedereen die zelf berichten wilt indienen en beheren richting te Belastingdienst etc.
 • Bedrijven die onafhankelijk van andere software de berichtenstroom rond aangiften willen kunnen beheersen.
 • Software-ontwikkelaars die LogiPoort willen draaien naast hun software.

LogiPoort is qua functionaliteit de logische opvolger van LoonSom Connect en LoonSom Bapi, onafhankelijke software die loonaangiften indient.  Wat heeft u nog meer nodig?

  U dient te beschikken over de PKI certificaat voor het versturen van aangiften naar Digipoort. Zie het stappenplan voor de aanvraagprocedure in onze help.
  Voor het versturen van berichten naar pensioenfondsen dient u te beschikken over gebruikersnaam en wachtwoord van elk fonds.
  Voor het versturen van Grote Berichten (loonaangiften grote bedrijven) moet u een account hebben bij Logius.

  Support

  LogiPoort wordt geleverd met een duidelijke handleiding.

  U maakt gebruik van onze helpdesk voor ondersteuning. De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 9 tot 5 per e-mail en telefoon.

  Wij bieden geen hulp op de status van aangiften en afkeuringen.

  Mocht uw systeem uitvallen dan kunt u gebruik maken van onze faciliteiten voor het indienen van aangiften. Informeer naar de kosten.

  Wat zijn de kosten

  Voor MKB en Accountancy:

  € 250 per kalenderjaar met een maximum van 1000 berichten. Daarboven € 150 per 1000.

  Voor gebruikers van LogiSal geldt een speciale prijs. Zie LogiSal.nl

  Prijzen zijn exclusief b.t.w.

  Te duur voor u? Informeer naar onze Loonaangifte Indien Service.

  Voor softwareontwikkelaars:

  Er is een aparte pagina met informatie voor software ontwikkelaars en/of leveranciers.

  Vooral voor overheid en grote organisaties:

  Wij werken volgens een vast principe: Levering van LogiPoort geschiedt uitsluitend na betaling. Dat scheelt ons enorm in de kosten en komt u in de prijs ten goede.  Uitsluitend onze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing. Inkoopvoorwaarden en andere voorwaarden van klanten en derden worden nimmer geaccepteerd. In de footer van elke webpagina vindt u een link naar onze voorwaarden.

  Bestellen?