Loonaangifte Indien Service

De werkelijke tekst staat verder naar onderen

Loonaangifte Indien Service

Logihuis heeft de Loonaangifte Indien Service in het leven geroepen.

Deze is bedoeld voor bedrijven en mensen die loonaangiften moeten doen maar die geen LogiPoort willen.
Dat kan zijn omdat het, samen met de PKI-certificaten, te duur is. Of omdat het te gecompliceerd is.

De Loonaangifte Indien Service, kortweg LIS kent geen aanschafkosten of instaptarief.
U betaalt € 1 per bericht met een minimum van € 25 per jaar.
Eenvoudig.

Als u gebruik wilt maken van deze service dan kunt u contact opnemen met ons. Zie in de footer van deze pagina.
Neemt u svp niet op het laatste moment contact op want de bestandsnaam moet aan bepaalde eisen voldoen en onze LogiPoort moet zich nog even op u instellen. Dat kost zomaar een paar dagen.

Voor wie

LIS is bedoeld:

voor natuurlijke personen die loonaangifte moeten doen voor bijvoorbeeld een zorgverlener
voor bedrijven die wel zelf de salarisadministratie doen maar geen PKI certificaat hebben
voor kleinere accountantskantoren en administratiekantoren die van deze gemakkelijke service gebruik willen maken.

Berichten

U kunt met LIS insturen:

Loonaangiften
Pensioenaangifte voor Syntrus Achmea, TKP, APG en binnenkort ook PGGM.

Grote berichten

Er zijn ook zogenaamde Grote Berichten voor de loonheffingen. Of een bericht Groot of Klein is bepaalt de belastingdienst. Verreweg de meeste berichten zijn klein.
Voor Grote Berichten kan incidenteel ook gebruik gemaakt worden van LIS. De kosten zijn dan € 40 per bericht. Een abonnement hiervoor kan niet via LIS afgenomen worden. Dan vinden wij dat u beter LogiPoort zelf kunt aanschaffen.

Werking

Werking van LIS:

U stuurt een aangifte in via een e-mail naar ons e-mailadres
Uw mail wordt NIET gelezen maar de bijlagen worden beoordeeld.
Loonaangiften en geschikte pensioenaangiften worden ingediend
Andere bijlagen worden afgekeurd cq teruggemeld als onverwerkbaar
U krijgt van ons een ontvangstbevestiging
Eventuele afkeuringen door instanties worden teruggekoppeld.

Belastingdienst

In het algemeen krijgt de inhoudingsplichtige een bevestiging van de belastingdienst, mits het e-mailadres daar bekend is.

Bestandsnamen

Voor uitleg van de bestandsnamen ziet u onze help-pagina.